0965.247.111

Banner

Banner

chung cư yên nghĩa ct1

CHUNG CƯ YÊN NGHĨA BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ

CHUNG CƯ TÒA CT1 YÊN NGHĨA BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ TÒA CT1,CT2,CT3,CT4 – 0965.400018.Chung cư CT1 YÊN NGHĨA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Hồ Văn Hiếu

TP Kinh Doanh

Mobile: 0932.390.268

Email: Hieuhn.land@gmail.com

Trần Thu Thủy

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0395.976.584

Email: tranthuy10061996@gmail.com

Nguyễn Trọng Hiệp

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 090.444.5658

Email: nguyentronghiepqtkd@gmail.com

Nguyễn Mạnh Tùng

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0966.00.2151

Email: tungmanh307@gmail.com

LINH TRANG

Chuyên Viên Tư Vấn

Mobile: 0367.046.992

Email: linhtrangchit12318@gmail.com

THƯ HẰNG

Chuyên Viên Tư Vấn

Mobile: 0396.985.401

Email: hangthu.2199@gmail.com