0965.247.111

Banner

Banner

Liên hệ

  ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

  Thư Hằng

  Chuyên Viên Tư Vấn

  Mobile: 0966.562.099

  Email: hangthu.2199@gmail.com

  Nguyễn Văn Đán

  Chuyên viên Kinh Doanh

  Mobile: 0981510526

  Email: vandan@lima.vn

  Nguyễn Minh Phương

  Chuyên viên Kinh Doanh

  Mobile: 0363718867

  Email: minhphuong@lima.vn

  Hoàng Đức Linh

  Chuyên viên Kinh Doanh

  Mobile: 0866123265

  Email: duclinh@lima.vn

  Nguyễn Văn Ba

  TP Kinh Doanh

  Mobile: 092.139.8998

  Email: ba.lima@gmail.com

  Hoàng Oanh

  TP Kinh Doanh

  Mobile: 0966.126.299

  Email: danghongoanh752@gmail.com

  Hồ Văn Hiếu

  GĐ Kinh Doanh

  Mobile: 0932.390.268

  Email: Hieuhn.land@gmail.com

  Trần Thu Thủy

  Chuyên viên Kinh Doanh

  Mobile: 0395.976.584

  Email: tranthuy10061996@gmail.com

  Nguyễn Trọng Hiệp

  TP Kinh Doanh

  Mobile: 090.444.5658

  Email: nguyentronghiepqtkd@gmail.com

  LINH TRANG

  Chuyên Viên Tư Vấn

  Mobile: 0978.176.599

  Email: linhtrang.lima@gmail.com