0969.503.777

Banner

Banner

suất ngoại giao ban cơ yếu chính phủ khuất duy tiến

Nhà ở Ban Cơ Yếu Chính Phủ Khuất Duy Tiến

DỰ ÁN CHUNG CƯ NHÀ Ở BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ KHUẤT DUY TIẾN Chung Cư Nhà ở Ban Cơ

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Hồ Văn Hiếu

TP Kinh Doanh

Mobile: 0932.390.268

Email: Hieuhn.land@gmail.com

Trần Thu Thủy

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0395.976.584

Email: tranthuy10061996@gmail.com

Nguyễn Trọng Hiệp

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 090.444.5658

Email: nguyentronghiepqtkd@gmail.com

Phạm Hữu Công

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 090.221.9398

Email: conghuu04@gmail.com

Nguyễn Mạnh Tùng

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0966.00.2151

Email: tungmanh307@gmail.com

LINH TRANG

Chuyên Viên Tư Vấn

Mobile: 0367.046.992

Email: linhtrangchit12318@gmail.com