0965.247.111

Banner

Banner

chung cư yên nghĩa tòa ct1

CHUNG CƯ YÊN NGHĨA BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ

CHUNG CƯ TÒA CT1 YÊN NGHĨA BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ TÒA CT1,CT2,CT3,CT4 – 0965.400018.Chung cư CT1 YÊN NGHĨA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Hoàng Oanh

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0966.126.299

Email: danghongoanh752@gmail.com

Hồ Văn Hiếu

TP Kinh Doanh

Mobile: 0932.390.268

Email: Hieuhn.land@gmail.com

Trần Thu Thủy

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0395.976.584

Email: tranthuy10061996@gmail.com

Nguyễn Trọng Hiệp

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 090.444.5658

Email: nguyentronghiepqtkd@gmail.com

LINH TRANG

Chuyên Viên Tư Vấn

Mobile: 0367.046.992

Email: linhtrangchit12318@gmail.com

THƯ HẰNG

Chuyên Viên Tư Vấn

Mobile: 0396.985.401

Email: hangthu.2199@gmail.com