0969.503.777

Banner

Banner

chung cư yên nghĩa hà đông

CHUNG CƯ YÊN NGHĨA BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ

CHUNG CƯ TÒA CT1 YÊN NGHĨA BỘ TƯ LỆNH THỦ ĐÔ TÒA CT1,CT2,CT3,CT4 – 0965.400018.Chung cư CT1 YÊN NGHĨA

ĐỘI NGŨ CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Hồ Văn Hiếu

TP Kinh Doanh

Mobile: 0932.390.268

Email: Hieuhn.land@gmail.com

Trần Thu Thủy

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0395.976.584

Email: tranthuy10061996@gmail.com

Nguyễn Trọng Hiệp

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 090.444.5658

Email: nguyentronghiepqtkd@gmail.com

Phạm Hữu Công

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 090.221.9398

Email: conghuu04@gmail.com

Nguyễn Mạnh Tùng

Chuyên viên Kinh Doanh

Mobile: 0966.00.2151

Email: tungmanh307@gmail.com

LINH TRANG

Chuyên Viên Tư Vấn

Mobile: 0367.046.992

Email: linhtrangchit12318@gmail.com